Modulos DAQ Ethernet Modbus TCP

Modelo
Entradas análogas
Salidas análogas
Tipo de Entradas análogas
Entradas Digitales

Salidas Digitales

Tipo de Salidas Digitales
Entradas/Salidas Digitales
-
-
-
4
4
Relevador
-
-
-
-
4
4
Relevador C
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
4
Relevador
-
-
-
-
-
4
Relevador C
-
8
-
Diferenciales
2
2
Relevador de estado sólido
-
-
-
-
-
4
Colector abierto PNP
-
-
-
-
-
4
Colector abierto NPN
-
-
-
-
2
2
Colector abierto PNP
-
-
-
-
2
2
Colector abierto NPN
-
-
-
-
2
2
Relevador PhotoMOS Forma A
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
16
16
Relevador
-
-
-
-
16
8
Relevador
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
32
Relevador
-
-
-
-
-
16
Relevador C
-
-
-
-
-
-
-
96
-
-
-
-
-
-
96
16
2
Convertidor A/D
8
8
24V
-
-
-
-
8
8
Relevador C
-
-
-
-
16
16
Colector abierto
-
-
-
-
-
32
Colector abierto
-
-
-
-
-
4
Colector abierto PNP
-
-
-
-
-
4
Colector abierto NPN
-
-
-
-
2
2
Colector abierto PNP
-
-
-
-
2
2
Colector abierto NPN
-
-
-
-
2
2
Relevador PhotoMOS
-
-
-
-
2
2
Relevador
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
24
Relevador
-
-
-
-
14
8
Colector abierto
-
-
-
-
10
8
Relevador A
-
3
-
Voltaje y Corriente
6
3
Relevador
-
8
-
Termistor
-
4
Aislada colector abierto
-
7
-
RTD
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
8
-
Voltaje y Corriente
-
4
Aislada colector abierto
-
10 ó 20
-
Diferenciales ó modo común
-
-
-
-
10
-
Diferenciales, TC
-
6
Aislada colector abierto
-
10
-
Diferenciales, TC
-
6
Aislada colector abierto
-
10
-
Diferenciales, TC
-
6
Aislada colector abierto
-
6
2
Diferenciales
2
2
Aislada colector abierto
-
-
-
-
-
16
Aislada colector abierto
-
-
-
-
8
8
Aislada colector abierto
-
-
-
-
12
6
Aislada colector abierto
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
8
8
Aislada colector abierto
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
6
6
Relevador
-
-
-
-
6
6
Relevador PhotoMOS Forma A
-
-
-
-
-
8
Relevador PhotoMOS Forma A
-
-
-
-
-
8
Relevador
-